INSCRIERE PROIECT RESURSE UMANE SI AFACERI COMPETITIVE IN REGIUNILE SUD, SUD- VEST SI NORD- EST

OBIECTIV GENERAL:

Imbunatatirea capacitatii de adaptare si de raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor la dinamica pietei in sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est.

In cele 12 luni de implementare proiectul faciliteaza dezvoltarea capacitatii de adaptare si raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor din sectoarele mentionate prin furnizarea de cursuri calibrate pe nevoile REALE si ACTUALE atat ale angajatorilor, cat si ale grupului tinta.

 

GRUP TINTA – 502 PERSOANE:

-392 angajati care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management – manager general/ director executiv/ manager de linie/ director adjunct/ manager departament/ manager de proiect etc. – in intreprinderi din sectoare economice cu potential competitiv si in corelare cu domenii de specializare inteligenta;

 

OPIS DOSAR INSCRIERE GRUP TINTA.

Documente:

 • Formular de inregistrare grup tinta- Anexa 8
 • Declaratia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu este inscris in alt program similar
 • Copie CI
 • Copie Certificat de Nastere
 • Copie Certificat de Casatorie- acolo unde este cazul
 • Adeverinta de la firma unde este angajat
 • Copie certificata “conform cu originalul” dupa documentul care atesta dreptul acestuia de a desfasura fapte si acte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta (doar pentru persoanele care au calitatea de antreprenor )
 • Copie diploma de studii ultima forma de invatamant absolvita sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, care atesta ultima forma de inavatamant absolvita
 • Certificat constatator ORC

PRECIZARI:

In adeverinta trebuie sa se mentioneze cel putin urmatoarele aspecte:

 • persoana este incadrata cu contract individual de munca ( cu norma intreaga sau cu timp partial )
 • locul de munca ocupat este in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza activitatile proiectului
 • persoana ocupa o pozitie de management sau o pozitie in departamentul de resurse umane, dupa caz, precizandu-se postul ocupat, conform organigramei/ schemei de personal a intreprinderii respective
 • persoana, prin atributiile pe care le are conform fisei de post, este implicata in asigurarea managementului strategic al intreprinderii respective ( dupa caz )
 • persoana isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din
 • domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI ( conform tabelului nr. 2 din HG nr. 775/ 2015 privind aprobarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015- 2020 )

 

Pentru intreprinderile furnizoare de persoane angajate:

 • dovada ca aceste intreprinderi isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI ( Certificat constatator in original sau copie “conform cu originalul” dupa certificat emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data intrarii angajatului/ angajatilor acestei intreprinderi in grupul tinta al proiectului, in care sa se regaseasca ca fiind autorizat cel putin un cod CAEN al unei activitati principale sau secundare desfasurata intr-un sector economic cu potential competitiv si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI ).

 

Pentru fiecare persoana din grupul tinta care are calitatea de antreprenor:

 • la momentul intrarii in grupul tinta al proiectului, solicitantul va trebui sa ataseze la dosarul persoanei in cauza o copie certificata “conform cu originalul” dupa documentul care-i confera dreptul acesteia de a desfasura fapte si acte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta.

Descarca MODEL ADEVERINTA

Codul CAEN al activitatii autorizate principale sau secundare, eligibila, trebuie sa se regaseasca in Anexa 5 – Lista aferenta codurilor CAEN eligibile !

60 de angajati din departamentele de resurse umane;

-50 de antreprenori (care gestioneaza propriile afaceri);

 

Cele 502 persoane vor fi repartizate pe regiuni, astfel:

-192 Sud Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman)

-129 Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea)

-181 Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)

 

ACTIVITATI VIZATE IN PROIECT

 • Sesiuni de Business Coaching
 • Cursuri de Competente Antreprenoriale
 • Cursuri de Manager de Produs
 • Curs de Manager de Inovare
 • Curs Manager Resurse Umane
 • Programe MINI MBA

1.SESIUNI DE BUSINESS COACHING – SBC

Obiectiv: vor urmari sa identifice nevoile si profilul managerilor si antreprenorilor in vederea imbunatatirii abilitatilor acestora-se pot desfasura si pe Skype

Perioada de desfășurare a activității:: 16.07.2018 – 15.04.2019

2.CURSURI DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE – CCA

Obiectiv: Programul de formare va urmari cresterea performantelor in plan profesional, precum si imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale ale participantilor si va viza module in domeniul antreprenoriatului precum: notiuni de marketing, notiuni de planificare, notiuni de management financiar, notiuni de comunicare si/ sau finantarea afacerii.

Perioada de desfășurare a activității: 16.08.2018 – 15.02.2019

3.CURSURI DE MANAGER DE PRODUS – CMP

Obiectiv : Programul de formare va urmari in principal dezvoltarea urmatoarelor competente specifice, in acord cu standardul ocupational: dezvoltarea portofoliului de produse, promovarea produselor si serviciilor, gestionarea inovatiei produselor sau serviciilor in cadrul organizatiei, elaborarea planului de marketing, coordonarea lansarii de produse sau servicii inovativ, pricing, planificare de vanzari.

Perioada de desfășurare a activității: 16.09.2018 – 15.04.2019

4.CURS DE MANAGER DE INOVARE – CMI

Obiectiv : Programul de formare va urmari in principal dezvoltarea urmatoarelor competente specifice, in acord cu standardul ocupational: implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei, coordonarea culegerii de idei creative, crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare, elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei, evaluarea procesului de inovare, asigurarea continuitatii procesului de inovare.

Perioada de desfășurare a activității: 16.11.2018 – 15.04.2019

5.CURS MANAGER RESURSE UMANE – CMRU

Obiective : Programele de formare profesionala „Manager Resurse Umane” vor viza imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea unor practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajati la locul de munca,

dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici, crearea si dezvoltarea unor mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor.

Perioada de desfășurare a activității: 16.10.2018 – 15.01.2019

6.PROGRAME MINI MBA – mMBA

Obiective : Vor fi organizate 8 cursuri mini-MBA x 20 de participanti/curs. Cele 15 zile de formare nu vor fi continue, asigurandu-se pauze intre module atat pentru o asimilare mai buna a informatiilor, cat si pentru a se asigura o buna participare si implicare a cursantilor in aceasta activitate. In

cadrul acestei subactivitati va fi utilizat un sistem electronic de invatare interactiva in domeniul conducerii afacerilor. Acesta va fi utilizat atat in cadrul modulelor desfasurate cu prezenta fizica, cat si pentru pregatirea cursantilor in perioada dintre module (studii de caz, simulari de luare a deciziilor, exercitii practice).

 

Acest tip de curs va aduce numeroase beneficii grupului tinta, intrucat fiecare absolvent va fi inzestrat cu competente importante de management avansat si strategic al afacerii si, mai mult decat atat, in cadrul programului va invata sa transfere instrumentele, metodele si practicile

prezentate in cadrul organizatiei proprii, imbunatatind astfel conditiile de lucru si facilitand adaptarea intreprinderii la dinamica fiecarui sector.

Perioada de desfășurare a activității: 16.08.2018 – 15.04.2019

 

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord cu Politica noastră de protecție a datelor.
Citeste mai mult