ANUNT LANSARE PROIECT POCU/227/3/8/118244

Resurse umane si afaceri competitive in regiunile Sud, Sud- Vest si Nord- Est

Cod SMIS 118244

SC MENTOR  TRADING SRL, în calitate de beneficiar, va implementa în  perioada 16.05.2018-15.05.2019 proiectul “Resurse umane si afaceri competitive in regiunile Sud, Sud- Vest si Nord- Est ”.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, contract  nr. POCU/227/3/8/118244.

Perioada de implementare este de 12 luni, iar valoarea totală este de 4.539.383,90 lei ( 94,99% finantare nerambursabilă in valoare de 4.312.034,31 lei ).

Obiectivul general al proiectului îl constituie:

Imbunatatirea capacitatii de adaptare si de raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor la dinamica pietei in sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est.

Obiectiv Specific 1:

  • Dezvoltarea competentelor a 502 persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane ale intreprinderilor din Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est, in antreprenoriat, conducerea afacerilor, managementul produselor, managementul inovarii si managementul resurselor umane.

Obiectiv Specific 2:

OS2: Implementarea unui sistem integrat de sprijin pentru planificare strategica pe termen lung pentru 60 de intreprinderi, dintre  care 58 de IMM-uri, din sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est pentru dezvoltarea si introducerea de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii  de lucru imbunatatite.

In cele 12 luni de implementare, proiectul faciliteaza dezvoltarea capacitatii de adaptare si raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor din sectoarele mentionate prin furnizarea de cursuri calibrate pe nevoile REALE si ACTUALE, atat ale angajatorilor, cat si ale grupului tinta. Astfel, proiectul, prin activitatile propuse, genereaza impact pe termen lung si contribuie in mod direct la obiectivul tematic „Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”.

Dintre rezultatele proiectului, enumeram:

R1.1 Management de proiect performant realizatOutput-uri: – echipa de mangement completa si operationala

– un plan de gestionare a riscurilor operationale ale proiectului

– un set de echipamente tehnice/servicii achizitionate

– 3 rapoarte de evaluare elaborate, cate 1/trimestru

– 1 raport final de evaluare a rezultatelor

Rezultate transversale care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13; Contribuie la  atingerea OS1 si OS2

R1.2: Cheltuielile indirecte decontate, ca finantare forfetara de maximum 15% din costurile directe cu personalulRezultate transversale care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13. Contribuie la  atingerea OS1 si OS2
R2.1 : 1 plan de comunicare proiect elaborat si aprobatRezultat transversal care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13. Contribuie la atingerea  OS1 si OS2
R2.2.: Informarea – publicitatea proiectului realizata1 pagina facebook si 1 pagina LinkedIn realizate

Promovare proiect pe www.aoaarges.ro realizata

1 afis la sediul de implementare a proiectului

– Informarea celor care participa in cadrul proiectului in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE realizata

– Documentele referitoare la implementarea proiectelor si publicate pentru public sau participanti, inclusiv certificatele de

prezenta sau alte certificate, au o mentiune cu privire la faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE.

Rezultate transversale care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13. Contribuie la atingerea OS1 si OS2

R.3.1. Un set de materiale de constientizare a anagajatorilor realizat1 plan al campaniilor realizat

4500 de brosuri realizate

Imbunatatiri/beneficii reale: Realizarea unori campanii de constientizare eficienta va contribui la cresterea interesului angajatorilor privind programele de formare, pentru sprijinirea imbunatatirii competentelor angajatilor si pentru planificarea strategica, ceea ce va facilita identificarea in cadrul proiectului a celor mai potrivite persoane/intreprinderi pentru a beneficia de sprijin. Planul contribuie la programarea eficienta si organizare a campaniilor. Contribuie la atingerea OS1, OS2 si Indicatorilor 4S16, 4S14, 4S17, 4S13

R.3.2. Campanii de constientizare derulate4500 de brosuri distribuite

27 de intalniri cu angajatorii organizate (7 intalniri/regiune)

Imbunatatiri/beneficii reale: Realizarea unori campanii de constientizare eficienta va contribui la cresterea interesului angajatorilor privind programele de formare, pentru sprijinirea imbunatatirii competentelor angajatilor si pentru planificarea strategica, ceea ce va facilita identificarea in cadrul proiectului a celor mai potrivite persoane/intreprinderi pentru a beneficia de sprijin. Planul contribuie la programarea eficienta si organizare a campaniilor. Contribuie la atingerea OS1, OS2 si Indicatorilor

4S16, 4S14, 4S17, 4S13

 
R.4.1. 442 manageri si antreprenori recrutati in grupul tinta al proiectuluio baza de date intreprinderi eligibile realizata

minim 442 de aplicatii din partea persoanelor interesate de a face parte din grupul tinta depuse si analizate

392 de manageri si 50 de antreprenori selectati in grupul tinta al proiectului

Imbunatatiri/beneficii reale: 442 persoane vor fi cuprinse in Grupul tinta al proiectului pentru a participa la programele de formare profesionala pentru manageri contribuind la atingerea OS1 si OS2, indicatori: 4S16, 4S17, 4S14

R.4.2. 1486 de sesiuni de coaching organizate si derulate1486 fise de coaching realizate/profiluri analizate

1 sinteza privind profilul standard al antreprenorilor si managerilor din cele 3 regiuni si 7 sectoare de activitate

Imbunatatiri/beneficii reale: Informatiile colectate de expertii coaching, centralizate si procesate statistic vor sta la baza conturarii unor profiluri tip pentru managerii si antreprenorii din regiunile si sectoarele economice vizate de proiect, pe baza carora solicitantul va putea sa-si calibreze activitatile de formare derulate in cadrul proiectului, contribuind la atingerea OS1

R.4.3. 24 de cursuri de Competente antreprenoriale organizate si derulate1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

442 de persoane participante la cursuri

24 de examene de absolvire ANC organizate

24 de seturi de documente de certificare realizate(deschideri curs, documente de examen)

442 chestionare de evaluare distribuite

Minim 354 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: 442 de persoane isi vor imbunatati competentele antreprenoriale contribuind la atingerea OS1 indicatori: 4S16, 4S14

R.4.4. 7 cursuri Management de produs organizate si derulate1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

140 de persoane participante la cursuri

7 examene de absolvire ANC organizate

7 seturi de documente de certificare realizate (deschideri curs, documente de examen)

140 chestionare de evaluare a cursurilor distribuite

Minim 112 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale:140 de persoane isi vor imbunatati competentele in domeniul managementului de produs, contribuind la atingerea OS1, indicatori 4S16, 4S14

R.4.5. 5 cursuri Manager de invoare organizate si derulate1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

100 de persoane participante la cursuri

5 examene de absolvire ANC organizate

5 seturi de documente de certificare realizate (deschideri curs, documente de examen)

100 chestionare de evaluare a cursurilor distribuite

Minim 80 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: 100 de persoane isi vor imbunatati competentele in domeniul managementului inovarii contribuind la atingerea OS1, indicatori 4S16, 4S14

R.4.6. 8 programe mini-MBA organizate si derulate1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

160 de persoane participante la programe mini MBA

8 procese de evaluare a abilitatilor dobandite de cursanti desfasurate

Minim 128 de participanti certificati

Beneficii/imbunatatiri reale: 160 de persoane isi vor creste performantele in plan profesional si isi vor imbunatati abilitatilor antreprenoriale si manageriale contribuind la atingerea OS1, indicatori 4S16, 4S14

R.4.7. 15 seminarii privind inovarea sociala pentru manageri si antreprenori derulate442 membri ai GT participanti

442 de materiale de seminar elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: dezvoltarea abilitatilor managerilor si antreprenorilor in aceasta directia strategica va contribui la atingerea OS2. Astfel se asigura imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor si va influenta actiunile viitoare ale acestora in sensul imbunatatitii capacitatii de raspuns la schimbarile si provocarile pietei dpdv social, contribuind la atingerea OS2 si 4S17 si 4S13.

R.4.8. 6 seminarii privind digitalizarea afacerii pentru manageri si antreprenori derulate180 de membri ai GT participanti

180 materiale de seminar realizate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: Seminariile sunt o componenta suplimentara de sprijin pentru IMM-uri prin dezvoltarea abilitatilor managerilor si antreprenorilor in aceasta directia strategica a digitalizarii afacerii ce va asigura o abordare inovatoare din punct de vedere al tendintelor pietei si va facilita atingerea OS2, indicatori 4S17, 4S13

R.5.1. 60 de angajati din departamentele de resurse umane recrutati in grupul tinta al proiectului minim 60 de aplicatii din partea potentialului grup tinta depuse si analizate60 de angajati din departamentele de resurse umane recrutati in grupul tinta al proiectului

Imbunatatiri/beneficirii reale: 60 persoane vor fi cuprinse in Grupul tinta al proiectului pentru a participa la programele de formare profesionala pentru angajati din departamentele de resurse umane astfel incat sa isi imbunatateasca competentele pentru dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru contribuind la atingerea OS1

R.5.2. 3 cursuri Manager resurse umane organizate si derulate1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

60 de persoane participante la cursuri

3 examene de absolvire ANC organizate

3 de seturi de documente de certificare realizate(deschideri curs, documente de examen)

60 chestionare de evaluare distribuite

Minim 284 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: 60 persoane isi vor imbunatati competentele in domeniul managementului strategic al resurselor umane contribuind la atingerea OS1

R. 6.1 Un set de instrumente in domeniul managementului strategic dezvoltatBeneficii: Contribuie la atingerea OS2 in cadrul proiectlui si la indicatorii 4S17, 4S13
R.6.2 42 de intreprinderi pentru planificare strategica pe termen lung sprijinite42 de planificari strategice realizate

Beneficii: Contribuie la atingerea OS2 in cadrul proiectului si la indicatorii 4S17, 4S13

 

Accesul este gratuit, nediscriminatoriu, in baza eligibilitatii si in limita locurilor disponibile.

Pentru informatii suplimentare:

Date de contact:

Tel 0745/119119; Email: office@mentor-group.ro

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord cu Politica noastră de protecție a datelor.
Citeste mai mult